Chystáme další besedu Rady v nouzi

Na konec listopadu jsme pro vás připravili další besedu. Tradiční beseda Rady v nouzi bude tentokrát ve staré reálce (krajský úřad) a proběhne 28. listopadu.

Nácvik pomoci při mimořádných událostech

V sobotu 17. listopadu čekal naše členy nácvik pomoci při mimořádných událostech. První část byla zaměřena na zajištění horkých nápojů pro zasažené osoby, což představovalo stavbu stanu, zprovoznění elektrocentrály a obsluhu elektrické várnice.

Pilotní beseda o odolnosti domácností

V úterý 6. listopadu jsme v nádherných prostorách Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí uspořádali besedu „Odolná domácnost“. Šlo o první besedu s tímto zaměřením, jejímž cílem bylo především přivést obyvatele k zamyšlení nad tím, co může ohrozit jednotlivé domácnosti. Zabývali jsme se tématy, jako je narušení dodávek energií nebo krizový plán rodiny. Děkujeme za všechny postřehy a připomínky, které v jejím průběhu zazněly – rádi je zapracujeme do pokračování tohoto tématu.

Konference „Psychosociální aspekty při zásahu záchraných složek“

Ve čtvrtek 1. listopadu jsme se na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany zúčastnili 14. ročníku konference „Psychosociální aspekty při zásahu záchraných složek“.

Novela vodního zákona

Do připomínkového řízení vstoupila dlouho očekávaná novela „vodního zákona“, řešící problematiku sucha. Těch novinek je tolik, že jejich výpis by vyšel na několik stránek. Takže jen stručně: