Potřebujete pomoc?

Hledáte ubytování, materiální a psychosociální podporu nebo informace v souvislosti s pomocí ukrajinským občanům? Rescueinfo z. s. nabízí pomoc při zajištění těchto potřeb (určeno především pro Pardubicko a Chrudimsko). Formulář poptávky pomoci: https://forms.gle/7mduLe1iQHVge7am6 V případě, že naopak sami nabízíte pomoc, zadejte svoji nabídku na https://www.pomahejukrajine.cz/ (nabídky z této databáze také využíváme).

Pomoc Ukrajině

Děkujeme za nabídky pomoci. Vzhledem k rozsahu události a nutné logistice jsme se rozhodli nevyhlašovat materiální sbírku. Veškeré nabídky odkazujeme na velké humanitární organizace (Český červený kříž, Charita Česká republika, Člověk v tísni), které již masivně pomáhají a důvěřujeme jim. Jsme v kontaktu s krizovými orgány dle nastaveného systému spolupráce a situaci sledujeme. Vzhledem k tomu, ze jsme malý spolek, vidíme smysluplnost především v následném zapojení do aktivit nouzového přežití na úrovni ORP a kraje. Informace na webu Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

RESCUE MARATHON 2021

Koncem září se v okolí Heřmanova Městce uskutečnil jedenáctý a kvůli epidemiologické situaci o rok odložený ročník tradičního zdravotnického cvičení Rescue Marathon. Spolek Rescueinfo byl opět jedním z partnerů této skvělé akce.

Další série metodických zaměstnání

Po prázdninové pauze se v září uskutečnily hned dva další výcviky – metodická zaměstnání ZZS Pardubického kraje a vybraných JSDH. Jako obvykle jsme se podíleli na zajištění zázemí pro účastníky výcviku.

RETROMĚSTEČKO 2021

V sobotu 11. září jsme se zúčastnili tradiční akce RETROMĚSTEČKO – setkání hasičů a bezpečnostních složek. Pro návštěvníky jsme si jako obvykle připravili například ukázku evakuačního zavazadla, mapy ohrožení nebo spoustu informací o nejrůznějších typech mimořádných událostí.