Blížíci se akce

Formy výuky

úvod | formy výuky | naše pomoc | evakuace školy

Způsob, jakým bude ochrana člověka na jednotlivých školách vyučována není centrálně stanoven a záleží na rozhodnutí jednotlivých ředitelů škol. Na jejich vnímání důležitosti tohoto tématu závisí, jestli bude zvolena taková forma výuky, která žákům a studentům „něco přinese“ nebo forma, která pouze učinní za dost povinnostem.

Ústav pro informace ve vzdělávání uskutečnil v roce 2009 rychlé šetření, týkající se výuky ochrany člověka. Vyplynulo z něho, že 28 % ředitelů škol považuje tuto tématiku za postradatelnou nebo okrajovou.

Pokud vycházíme ze současného stavu, kdy ochrana člověka je povinnou součástí výuky (a není samostatným předmětem), je možnost výběru z těchto forem:

  • Teoretická výuka ve třídě
  • Besedy s odborníky a exkurze
  • Soutěže
  • Projektové dny

Z našeho pohledu se jako ideální řešení jeví organizování pravidelných projektových dnů – dnů ochrany člověka. Ty spojují jak teoretické, tak především praktické způsoby osvojování si nových znalostí a dovedností.
Často se bohužel setkáváme s tím, že tyto dny jsou vedením některých škol považovány za přežitek doby minulé. Ano, pokud mluvíme o branných dnech, známých z minulého režimu, je to bezpochyby pravda. Současné dny ochrany člověka jsou zaměřeny na situace s nimiž se každý z nás může setkat v běžném životě.

Vzorový den ochrany člověka

Pokud mají dny ochrany člověka (DOČ) připravit žáky na možné mimořádné události, je v první řadě nutno pečlivě volit jejich náplň. Střelba ze vzduchovky, použití ochranných masek nebo postup při jaderném výbuchu jsou skutečně záležitostí minulosti.
Následující řádky jsou pouze jedním z možných způsobů a přibližují dny ochrany člověka, na nichž se podílí občanské sdružení Rescueinfo.

Příprava

DOČ je vhodné plánovat dostatečně dopředu a v první řadě se rozhodnout, zda si s ním škola „poradí“ sama nebo osloví další organizace – Hasičský záchranný sbor, městskou nebo republikovou policii a záchrannou službu. Kromě těchto profesionálních záchranných složek je možné využít také pomoc dobrovolníků – ať už je to místní jednotka nebo sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, kynologové  a další. V případě, že DOČ plánujete s dostatečným předstihem, mohou ho hasiči v některých případech zahrnout do svého plánu přípavy a spojit s cvičnou evakuací školy.

Vždy je vhodné mít připraveny dvě varianty, z nichž jedna počítá s nepříznivým počasím.

Průběh

Na začátek vyučování jdou žáci do svých tříd, kde je vyučující seznámí s průběhem dne. Krátce po zahájení výuky je vyhlášena cvičná evakuace školy.
Následně se žáci střídají na jednotlivých stanovištích – ta lze rozdělit na základní a doplňková. Základní stanoviště absolvují všichni žáci ze všech ročníků, doplňková pouze určité ročníky.

Základní stanoviště:

  • tísňové volání
  • jednotný systém varování a vyrozumění
  • základní první pomoc

Doplňková stanoviště:

  • dopravní nehody (prakticky)
  • živelní události
  • havárie

Postupně zde budeme doplňovat informace k jednotlivým stanovištím.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

seventeen − three =