Blížíci se akce

Úvod

úvod | formy výuky | naše pomoc | evakuace školy

Historie výuky ochrany člověka
  • 1973 – 1991 výuka povinného předmětu branná výchova podle zákona 73/1973 Sb., o branné výchově. V roce 1991 byl tento zákon zrušen a branná výchova tím ze škol zmizela.
  • 1996 – 1997 experiment Hlavního úřadu civilní ochrany České republiky a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze s cílem zjistit, zda lze vyučovat ochranu člověka bez vytváření samostatného předmětu.

Povodně 1997

  • 1999 pokyn MŠMT čj. 34 776/98-22 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů a vydání příručky MV-GŘ HZS ČR pro potřeby učitelů.
    Ministerstvo školství, zařadilo školního roku 1999/2000 do vzdělávacích programů tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Tento pokyn ovšem neobsahoval konkrétní formu výuky ani její hodinový rozsah.

USA 11. září 2001 a povodně 2002

  • 2003 pokyn MŠMT čj. 12 050/03-22 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin ročně.
    Ministerstvo zrušilo předchozí pokyn a nově zařadilo tématiku ochrany člověka do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a speciální školy v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.
Současný stav

V současné době je každá základní, střední, vyšší odborná a speciální škola povinna zařadit výuku ochrany člověka v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Každý ředitel školy může rozhodnout o formě zařazení této výuky – samostatně nebo v rámci souvisejících předmětů.
Od roku 2004 je oblast ochrany člověka za mimořádných součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Daná problematika tedy prostupuje celým procesem  vzdělávání.
Se začleněním této tématiky do vzdělávacích programů nastal zásadní problém – kdo bude ochranu člověka učit. Mnoho pedagogů se sice za minulého režimu podílelo na zajišťování branné výchovy, ale ta byla koncipována zcela odlišně a v dnešní době prakticky nemá využití.
V říjnu 2011 schválila vláda ČR začlenění této tématiky do studijních programů pedagogických fakult, což by mělo do budoucna (snad) zajistit vyšší úroveň výuky těchto důležitých témat. S výjimkou krátkodobých školení však není řešeno vzdělávání stávajících pedagogů.
Provozovatel tohoto portálu, občanské sdružení Rescueinfo, v roce 2008 iniciovalo vznik projektu Vzdělávací modul „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Projekt byl následně vybrán k realizaci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a během roku 2009 prošlo jednotlivými semináři celkem 60 pedagogů z Královéhradeckého kraje. Každý účastník, který prošel celým projektem, absolvoval školení na téma mimořádných událostí v rozsahu 34 hodin (8 setkání v průběhu roku). Účastníci projektu mohou nadále využívat konzultací a naší pomoci při organizaci praktických cvičení.

Share

Komentáře uzavřeny.