Beseda „Odolná domácnost“

Spoléháme se na dodávky energií, platíme bezhotovostně, nakupujeme jen na nezbytnou dobu a informace hledáme na internetu. Jsme tak zcela závislí na vymoženostech moderní doby. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak jste Vy a Vaše domácnost připraveni na mimořádné události, které mohou její chod zcela narušit?

Chystáme dvě besedy na letošní podzim

Na letošní podzim pro Vás chystáme hned dvě besedy. Tradiční beseda Rady v nouzi bude tentokrát ve staré reálce (krajský úřad) a proběhne 28. listopadu. Zcela novou besedu o připravenosti domácností na mimořádné události chystáme do historické klubovny Evropského spolkového domu. Předběžně počítáme s termínem v první polovině listopadu.

Nová elektrocentrála zvýšila možnosti naší pomoci

Vážíme si podpory statutárního města Pardubice. Neustále se snažíme zlepšovat možnosti naší pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí a právě díky podpoře města jsme mohli naše vybavení nově rozšířit o jednofázovou elektrocentrálu Heron. Ta umožní napájení nejen osvětlení, ale také dvanáctilitrového elektrického termosu, který je další novinkou v našem vybavení.

Akce Cihelna 2018

V sobotu 18. srpna jsme se v Králíkách zúčastnili akce Cihelna, Dne sil podpory Armády České republiky. Už podruhé v historii této akce tak mezi vojenskou a hasičskou technikou nechyběl také náš oranžový preventivní stan. V něm se návštěvníci mohli dozvědět, jak se správně chovat při mimořádných událostech.

Ve středu zazní sirény, posilujeme proto hosting

Ve středu 8. srpna 2018 ve 12 hodin zazní na území celé České republiky sirény k uctění zabitých vojáků. Půjde o 140 sekund trvající stálý signál, používaný při zkouškách sirén, ale bez verbální informace. Když houkaly sirény naposledy k pietě (únor 2017), vylétla nám na www.varujemevas.cz návštěvnost z průměrných 100 denních návštěv na 4200 během hodiny. Na středu proto posilujeme náš hostingový tarif. Bohužel to vypadá, že spousta lidí je plně izolována od médií, takže to nejspíš bude vypadat podobně jako vloni v únoru. Můžete nám pomoci šířením tohoto odkazu: http://varujemevas.cz/ve-stredu-zazni-mimoradne-sireny/. Součástí je také stručná informace, jak rozlišit jednotlivé signály sirén.