Seminář pro pedagogické pracovníky

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – Územní odbor Chrudim připravil na středu 21. listopadu další seminář pro pedagogy základních a středních škol z celého Chrudimska. Poprvé na tomto semináři zazněla také prezentace občanského sdružení Rescueinfo.

V průběhu semináře seznámili mjr. Ing. Hana Šepsová a nprap. Oldřich Smetana z pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení chrudimských hasičů přítomné pedagogy s jednotlivými typy mimořádných událostí, krizovými stavy a s varováním obyvatel.
Nechyběla ani problematika nouzového přežití v podobě zkušeností z nedávno proběhlého cvičení „Humanitární pomoc“, které se uskutečnilo v Poličce.

Následovala prezentace Michala Bareše z občanského sdružení Rescueinfo. Ta se týkala praktických cvičení pro žáky a studenty, ale také organizace cvičné evakuace školy.
Tuto prezentaci si ve formátu .pdf můžete stáhnout zde.

Závěr semináře patřil Mgr. Radce Pochobradské, chrudimské manažerce prevence kriminality. Ta představila několik problémů, s nimiž se její lidé potýkají a nabídla přítomným učitelům pomoc ze strany města při řešení problémů ve školách.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

4 × one =