Video: Den ochrany člověka ve Stěžerách

V úterý 18. října jsme se podíleli na zorganizování Dne ochrany člověka pro Střední školu veřejnosprávní a sociální ve Stěžerách u Hradce Králové.

Celá akce začala krátce před jedenáctou hodinou cvičným požárním poplachem a evakuací školy.
Ten byl zcela v naší režii a nikdo ze studentů ani pedagogů netušil, jakým způsobem bude probíhat.

Zcela nečekaně tak došlo v nejvyšším podlaží k požáru, který „zpozoroval“ jeden z žáků školy. Ihned uvědomil pedagoga v nejbližší třídě a čekal na další instrukce.
Zaměstnanec školy, jemuž byl požár oznámen, poslal žáka oznámit požár do ostatních tříd.

Následně se všichni evakuovali po stanovených evakuačních trasách. V přízemí byl členy sdružení zahrazen zadní východ a všichni opouštěli školu pouze hlavním východem.
Abychom prověřili evakuaci školy skutečně důkladně, byl na jedné z toalet ukryt člen sdružení, o němž nikdo nevěděl a další členové dohlíželi na její průběh v jednotlivých podlažích.
Celý průběh jsme následně probrali s vedením školy a zpracovali do zprávy o cvičné evakuaci. Ta obsahuje podrobný průběh evakuace, slabé stránky a možnosti jejich řešení.

Po skončení evakuace jsme vytvořili dvě praktická stanoviště – dopravní nehodu a tísňové volání, na nichž se jednotlivé třídy střídaly. Ostatní stanoviště zajišťovali sami pedagogové s využitím našich prezentací a testů – živelní pohromy, havárie a varování obyvatel.


Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

14 − six =