Blížíci se akce

3. 9. Dětský den v Pasíčce 17. 9. Den bezpečí v Sezemicích 1.-2. 10. RETROMĚSTEČKO

Seminář spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO

barevne

Ve čtvrtek 6. října jsme se spolu se zástupci dalších neziskových organizací zúčastnili prvního semináře spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO. Seminář se uskutečnil na základě nově uzavřených dohod o osobní a věcné pomoci a jeho tématem byl legislativa, vyžadování pomoci, organizace místa zásahu, nouzové přežití a psychosociální pomoc. Od podepsání dohody v březnu letošního roku se v Rescueinfu snažíme stále zvyšovat svoji připravenost na mimořádné události a pomalu rozšiřujeme vybavení.

RETROMĚSTEČKO 2016

dsc_8996

První říjnový víkend nás měli obyvatelé Pardubic možnost opět vidět na živo v rámci akce RETROMĚSTEČKO a dozvědět se, jak si poradit v nouzi nebo čím disponujeme pro případ evakuace. Součástí naší prezentace bývá i zdravotnický batoh. Ten jsme využili hned během soboty, kdy jsme poskytovali první pomoc malému chlapci s kolapsovým stavem.

Cvičení NEHODA 2016

dsc_8771

V úterý 27. září se v prostoru Medlešic uskutečnilo velké „krajské“ cvičení složek IZS, jehož námětem byla hromadná dopravní nehoda. Stejně jako v minulých letech jsme i z letošního cvičení pořídili fotodokumentaci a poskytli ji jednotlivým zapojeným organizacím.

Den bezpečnostních a záchranných složek v Sezemicích

dsc_8002

V sobotu jsme se zúčastnili další skvělé akce, Dne bezpečnostních a záchranných složek v Sezemicích. Vytvořily jsme jedno ze stanovišť, která děti postupně obcházely a plnily úkoly.

Závadná voda v Brně – odpověď médiím

barevne

Čas od času se na kontaktní telefon, uvedený na webu varujemevas.cz, obracejí občané s dotazy ohledně informování při mimořádných událostech. Nejinak tomu bylo po zveřejnění informací o závadné pitné vodě v Brně a okolí.