Blížíci se akce

28.-29. 5. Aviatická pouť

Novinka v našem vybavení díky městu Pardubice

DSC_6950

Díky finanční podpoře statutárního města Pardubice jsme mohli v těchto dnech rozšířit naše vybavení o nový nůžkový stan. Vzhledem k tomu, že bude sloužit nejen jako preventivní stánek, ale také coby zázemí při mimořádných událostech a krizových situacích, byla pro nás při výběru rozhodující odolnost a rychlost stavby.

Oslavy 135 let SDH Sezemice

DSC_6907

V sobotu 11. června jsme se zúčastnili oslav 135 let sezemických hasičů. Jako vždy jsme si pro návštěvníky připravili mapy ohrožení, rady pro nejrůznější situace a infromace o naší činnosti.

INFORMACE PRO OBCE – zásobování pitnou vodou

Část vybavení pro distribuci vody z cisteren

Jak ukázalo loňské léto, může vlivem dlouhodobého sucha (nebo naopak přívalových srážek) dojít k narušení dodávek pitné vody v některých obcích. Rescueinfo z. s. si toto nebezpečí uvědomuje a obcím na Pardubicku a Chrudimsku je připraveno poskytnout pomoc při distribuci pitné vody (z cisteren nebo balené) seniorům a imobilním občanům.

Pracovní jednání na téma poskytování humanitární a psychosociální pomoci

barevne

Ve čtvrtek 2. června jsme se na na Krajském ředitelství HZS Pardubického kraje zúčastnili pracovního jednání s neziskovými organizacemi na téma poskytování humanitární a psychosociální pomoci obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových situací na území kraje. Toto setkání bylo zaměřeno především na vzájemné seznámení jednotlivých organizací a příště už se budeme věnovat konkrétní činnosti na místě události.