Blížíci se akce

3. 9. Dětský den v Pasíčce 17. 9. Den bezpečí v Sezemicích 1.-2. 10. RETROMĚSTEČKO

Beseda poradila, co dělat v nouzi

Spolek Rescueinfo se už téměř deset let věnuje preventivní a osvětové činnosti v oblasti ochrany obyvatel na Pardubicku a Chrudimsku. Provozuje lokální portál „Rady v nouzi“ a od roku 2010 také monotematický web varujemevas.cz, zaměřený na varování a informování

Předvánoční beseda pro veřejnost

Žijeme v době plné nejrůznějších rizik, která můžete buď ignorovat, nebo se na ně připravit předem. Udělejte si hodinovou pauzu v předvánočním shonu a dozvíte se, jak přivolat pomoc, co dělat při povodni, podle čeho rozeznáte signály sirén nebo co dělat při evakuaci.

Jsou české domácnosti připraveny na krizové situace?

Zeptali jsme se českých domácností, jak jsou připraveny na nejrůznější mimořádné události a krizové situace. Nezajímalo nás, jestli by přečkaly válku nebo konec světa, ale mnohem pravděpodobnější krátkodobé události.

RSS čtečka může zachraňovat životy

RSS čtečku používá mnoho z nás pro sledování novinek na oblíbených webových stránkách. Její možnosti jsou ale daleko širší a může pomáhat i v případě

Seminář spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO

Ve čtvrtek 6. října jsme se spolu se zástupci dalších neziskových organizací zúčastnili prvního semináře spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO. Seminář se uskutečnil na základě nově uzavřených dohod o osobní a věcné pomoci a jeho tématem byl legislativa, vyžadování pomoci, organizace místa zásahu, nouzové přežití a psychosociální pomoc. Od podepsání dohody v březnu letošního roku se v Rescueinfu snažíme stále zvyšovat svoji připravenost na mimořádné události a pomalu rozšiřujeme vybavení.