Ochrana člověka na školách

Spolek Rescueinfo nabízí v rámci výuky tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí následující pomoc školám. Vzhledem k oblasti působnosti spolku je tato nabídka určena především pro školy nacházející se na území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim a dále pro školy, jejichž zaměstnanci se účastnili projektu Vzdělávací modul „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, na němž se v roce 2009 naše (tehdy) sdružení podílelo.

Dny ochrany člověka

Nezáleží na tom, zda jste se rozhodli pro své žáky nebo studenty zorganizovat den plný praktických ukázek nebo přednášky v učebnách. V obou případech jsme připraveni Vám pomoci. Obvykle zajišťujeme simulovanou dopravní nehodu, varování obyvatel, evakuaci, povodně, tísňové volání a další témata.

DSC_4103

Cvičná evakuace školy

Pro mnoho ředitelů škol je nutnost evakuace noční můrou. Existují evakuační plány, v nichž je podrobně stanoven její průběh. Pravidelně jednou ročně organizují jednotlivé školy praktická prověření těchto plánů. Naprostá většina těchto cvičných evakuací probíhá bez nejmenších problémů a vše probíhá podle předem určeného scénáře. Všichni vědí, co mají dělat a žádné problémy nehrozí.
Pokud si ale chcete vyzkoušet evakuaci, která se přibližuje reálné situaci, můžete využít naši pomoc.
Vytvoříme scénář cvičné evakuace na míru konkrétní školy, zajistíme provedení samotné evakuace a její vyhodnocení.

Příprava pedagogů

Školám, které mají zájem o další zdokonalení znalostí pedagogů, nabízíme uskutečnění školení na míru.
Oproti vzdělávacím seminářům nabízíme přizpůsobení termínu a času podle potřeb školy. Stejně tak je možné přizpůsobit témata vzdělávání.
V roce 2008 jsme v rámci projektu ESF zajistili prohloubení znalostí 60 pedagogů z Královéhradeckého kraje, kteří absolvovali 8 setkání v celkovém rozsahu 34 hodin.

Témata školení:

 • Integrovaný záchranný systém a tísňové volání
  složky IZS, přivolání pomoci, zásady tísňového volání, linka 112
 • Ochrana obyvatel a krizové řízení
  historie ochrany obyvatel, zákon o IZS a krizový zákon, krizové stavy, organizace krizového řízení, vývoj a trendy v ochraně obyvatel
 • Živelní pohromy a ostatní události
  povodeň přirozená a zvláštní, vichřice, zemětřesení, požár, sesuvy půdy, ostatní živelní pohromy
 • Havárie
  chemické a radiační havárie, dopravní nehody, terorismus, zřícení domu, sabotáž, žhářství
 • Zdroje informací
  portál Ministerstva vnitra ČR a další internetové stránky zaměřené na mimořádné události
 • Beseda s odborníky
  beseda s příslušníky a zaměstnanci složek IZS a dalších organizací
 • Mimořádné události a životní prostředí
  vliv mimořádných událostí na životní prostředí a způsoby ochrany životního prostředí
 • Praktická cvičení
  vhodná témata pro praktická cvičení

Rozsah školení lze upravit od cca. 2 hodin až po sérii několika školení na jednotlivá témata.
Tato školení jsou pro školy zdarma, v případě větších vzdáleností pouze náklady na dopravu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *