Řešení krizových situací

Členové spolku jsou průběžně připravováni v nejrůznějších oblastech – radiokomunikace, varování a informování obyvatel, monitorování situace a zajištění evakuace a nouzového přežití. Na základě dohody o osobní a věcné pomoci uzavřené s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje může být spolek povoláván Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) při řešení mimořádných událostí a krizových situcí.

Možnosti využití spolku

 • Varování a informování obyvatel
 • Evakuace obyvatel z ohroženého území
 • Obsluha evakuačního střediska
 • Obsluha místa nouzového ubytování
 • Humanitární pomoc
 • Zajištění nouzového zásobování pitnou vodou pro imobilní občany
 • Monitorování situace
 • Podpora dlouhodobých zásahů IZS
 • Psychosociální pomoc
 • Nouzová radiokomunikace

Příklady vybavení

 • Elektrocentrála, várnice, průmyslový vařič
 • Nůžkový stan, osvětlovací stativ
 • Ruční a vozidlový megafon
 • Sady dětského oblečení, přikrývky, nafukovací postele

Psychosociální pomoc

Oblastí, na kterou se část našich členů připravuje, je psychosociální pomoc zasaženým osobám. Máme ve svých řadách dva interventy s praxí při mimořádných událostech a další členové procházejí výcvikem základů první psychické pomoci.
Klademe důraz na vlastní schopnosti zasažených osob a komunit, stejně jako na vhodnou návaznost na další služby a organizace.

Non-stop telefon pro vyžadování pomoci: 723 625 925

Zúčastnili jsme se

Cvičení Evakuace 2006 a 2009 – členové zajišťovali radiové spojení mezi evakuačním prostorem a zasedací místností krizového štábu města.

Povodně 2009 a 2013 – Spolek spustil v roce 2009 informační web zaměřený na pomoc v povodní postižených oblastech. Web se brzy stal hlavním zdrojem informací, na nějž odkazovaly jednotlivé obce a humanitární organizace.
V červnu 2013 jsme vyhlásili humanitární sbírku. Ta probíhala na celkem 17 místech Pardubicka a Chrudimska a vybraný materiál jsme předali v postižených oblastech Královéhradeckého kraje. Část pomohla také na Protivínsku.

COVID – Od března 2020 jsme se podíleli na distribuci roušek v několika obcích.  Následně jsme poskytovali nafukovací postele pro případ karantény v pobytových zařízeních sociálních služeb. Od října 2020 do konce roku 2021 jsme provozovali telefonickou linku psychické a informační podpory v době koronaviru.

Tornádo – V červenci 2021 jsme se podíleli na poskytování psychosociální pomoci (intervence a podpůrné rozhovory) obyvatelům a dobrovolníkům v Moravské Nové Vsi. 

Válka na Ukrajině – Od února 2022 jsme poskytovali podpůrné rozhovory a doprovody do KACPU v Pardubicích. Průběžně jsme také pomáhali řešit poptávku ubytování osob s dočasnou ochranou.
Většina našich členů se pak zapojovala do provozu KACPU a další pomoci v rámci svého povolání nebo ve prospěch jiných organizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *