Z našich akcí

Evakuace 2006
Členové sdružení zajišťovali radiové spojení mezi evakuačním prostorem, evakuačním střediskem, místem nouzového ubytování, zasedací místností krizového štábu a mobilní skupinou krizového štábu.

Povodňová pohotovost 2006
Vzhledem ke stoupajícím hladinám řek byla členům sdružení v březnu 2006 vyhlášena pohotovost. Ta byla vzhledem ke klesající tendenci hladin ukončena 6. dubna.

Evakuace 2009
V červnu 2009 jsme se aktivně zapojili do cvičení orgánů krizového řízení EVAKUACE 2009. Našim úkolem bylo zajišťovat radiové spojení mezi jednotlivými prostory cvičení a místem jednání stálé pracovní skupiny krizového štábu. Cvičení proběhlo z našeho pohledu bez větších problémů.

Povodně 2009
Sdružení spustilo v roce 2009 informační web zaměřený na pomoc v povodní postižených oblastech. S webem souvisela mediální kampaň a během velice krátké doby se web stal hlavním zdrojem informací, na nějž odkazovaly jednotlivé obce, kraje a humanitární organizace.

Povodně 2013
V červnu 2013 jsme zareagovali na povodňovou situaci a vyhlásili humanitární sbírku. Ta probíhala na celkem 17 místech Pardubicka a Chrudimska a vybraný materiál jsme předali v postižených oblastech Královéhradeckého kraje. Část pomohla také na Protivínsku.

 

COVID-19
V průběhu pandemie COVID jsme zajišťovali nafukovací postele pro případ karantény pobytových zařízení sociálních služeb, pomáhali s distribucí roušek a prostřednictvím vozidlového megafonu na žádost starostů obcí předávali informace. V průběhu podzimu 2020 jsme spustili linku informační a psychické podpory.

Bleskové povodně 2020

V součinnosti s HZS Pardubického kraje a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové jsme zajistili přepravu prostěradel pro klienty povodní postiženého Domova pro seniory Heřmanův Městec.

Tornádo 2021

V červenci 2021 jsme se pod koordinací ČČK podíleli na poskytování psychosociální pomoci (intervence a podpůrné rozhovory) obyvatelům a dobrovolníkům v Moravské Nové Vsi.

Válka na Ukrajině 2022

V průběhu roku 2022 jsme se podíleli na poskytování podpůrných rozhovorů, doprovodů na KACPU a zajištění ubytování. Část našich členů zároveň působila na KACPU a při dalších aktivitách ve prospěch jiných organizací nebo v rámci svého zaměstnání.