Propagace složek IZS

Na území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim nepůsobí jen profesionální složky integrovaného záchranného systému, ale také mnoho organizací dobrovolných. Ať už jsou to sbory dobrovolných hasičů, dobrovolné jednotky obcí nebo zdravotníci.

Přestože všechny nebo alespoň velká část těchto organizací zvládá svoji „práci“ na vysoké úrovni a mnohdy dokáží plně zastoupit své placené kolegy, v jedné oblasti často zaostávají…
Tou oblastí je KOMUNIKACE. Přesněji komunikace s veřejností.

Snad každá velká organizace, základní složky IZS nevyjímaje, mají lidi, kteří se zabývají vztahy s veřejností – tiskové mluvčí. Ti zajišťují pravidelný přísun informací o činnosti své organizace široké veřejnosti.
Jak ale komunikují s veřejností například dobrovolní hasiči nebo záchranáři?

Mnoho lidí je přesvědčeno, že dobrovolné hasiče společnost nepotřebuje. Hasí jenom svoji žízeň, v případě požáru je nahradí profesionální hasiči a stojí obec peníze. Peníze, které lze využít na něco jiného – například na místní fotbalisty.
Ano, není to pravda.  Jenže kde se to mají lidé dozvědět, pokud zrovna nejsou velké povodně, při nichž vždy obliba hasičů prudce vzroste, aby časem zase klesla. Kde se běžný občan dozví, že ti hasiči, kteří sedí večer v „PS dvojkách“ u piva, předtím celý den nacvičovali náročné zásahy.

Samozřejmě, jsou jednotky, které mají vlastní dokumentaristy a všichni jsou tak průběžně „zásobováni“ novinkami ze života jednotky, ale není jich mnoho. Jak často se veřejnost dozví o tom, co dělá jejich jednotka? Kde je potenciální sponzor více vidět – u hasičů nebo u fotbalistů?

Buďte vidět!

Spolek Rescueinfo proto nabízí v rámci projektu Rady v nouzi bezplatnou pomoc při propagaci Vaší činnosti. V případě,  že organizujete například cvičení, můžeme zajistit fotodokumentaci celé akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *