Varování a informování

Spolek disponuje ručním megafonem a vozidlovým rozhlasovým zařízením. Na žádost představitelů obcí jsme schopni pomoci s náhradním způsobem varování a informování v místech, která jsou mimo dosah koncových prvků varování a místních rozhlasů. Tento způsob byl využíván například v roce 2020 během prvního nouzového stavu z důvodu koronaviru.

Vozidlové zařízení umožňuje odvysílat signál „Všeobecná výstraha“ a předat verbální informaci z mikrofonního vstupu nebo ve smyčce z SD karty.