Psychosociální pomoc

Povodně na Moravě v roce 1997 a o pět let později v Čechách, ale také havárie autobusu u Nažidel nebo výbuch plynu ve Frenštátu. To vše jsou situace, při nichž se ukázala a dále ukazuje potřeba nejen záchranných prací, ale také psychosociální pomoci zasaženým osobám (na všech úrovních). Nejde jen  o činnosti v oblasti humanitární pomoci a nouzového přežití, ale stejně důležité je také pokrytí potřeb v oblasti duševní, duchovní a sociální, a to v souladu s hodnotami zasažených osob.

V poslední době se na tato témata klade stále větší důraz a objevují se nové pojmy, jako například „asistenční centrum pomoci“. Ve spolku Rescueinfo si důležitost psychosociální pomoci uvědomujeme a proto jsme se rozhodli na tento typ pomoci soustavně připravovat.

Oblast humanitární pomoci a nouzového přežití

Naši členové jsou schopni zajistit dočasné zázemí pro osoby zasažené mimořádnou událostí. Disponujeme boxy pro základní občerstvení, několika várnicemi, elektrickým termosem, osvětlením a elektrocentrálou. To vše je možné umístit do odolného stanu o rozměrech 3×3 m.

V rámci nácviku této pomoci jsme téměř tři roky zajišťovali zázemí při metodických cvičeních ZZS Pardubického kraje a vybraných jednotek SDH obcí.

Oblast první psychické pomoci

Na jaře 2018 jsme využili nabídky, zúčastnit se výcviku „Komunitní intervenční psychosociální tým pro mimořádné události“, který organizovala společnost ADRA s podporou HZS ČR. Tento výcvik považujeme za pouhý „start“ pro další vzdělávání a získávání nových dovedností tak, abychom byli schopni doprovázet přímo zasažené, rodinné příslušníky, očité svědky, i pomáhající a nabízet jim podporu při zvládání dopadů mimořádné události s důrazem na využití jejich vlastních sil, zdrojů a prostředků.

V současné době tvoří intervenční tým Rescueinfo z. s. tři členové s praxí při mimořádných událostech a různým stupněm výcviků. Jeden z nich je absolvent komplexního výcviku krizové intervence (160 hodin).

Samozřejmostí při naší činnosti je dodržování a plné respektování Standardů psychosociální krizové pomoci MV – GŘ HZS ČR a dalších dokumentů, jako je plán typové činnosti Psychosociální pomoc, stejně jako důraz na vlastní schopnosti zasažených osob a komunit nebo návaznost na další služby a organizace.

V červenci 2021 jsme se pod koordinací ČČK podíleli na poskytování psychosociální pomoci (intervence a podpůrné rozhovory) obyvatelům a dobrovolníkům v Moravské Nové Vsi. O rok později jsme pak během nouzového stavu poskytovali podpůrné rozhovory během doprovodů do KACPU a v místech ubytování.