Zásobování pitnou vodou

Dlouhou dobu byly za největší problém České republiky v souvislosti s vodou považovány povodně. Jak vašak ukázalo minulé léto, nepříjemnosti může způsobit také pravý opak, tedy nedostatek vody. Nejde jen o důsledek dlouhodobého sucha, ale dodávky vody může narušit také výpadek elektrické energie (blackout) nebo kontaminace vodního řádu.

DSC_3040

Rescueinfo z. s. si toto riziko uvědomuje a mezi potenciální možnosti svého využití zařadilo také zásobování pitnou vodou. Nemáme přitom na mysli pouze situace, které vyústí ve vyhlášení krizového stavu a zahájení „nouzového zásobování pitnou vodou“ podle krizových plánů, ale i méně rozsáhlé události.

V takových případech obvykle přistaví provozovatel vodovodu do postižených obcí cisterny s pitnou vodou nebo zajistí balenou pitnou vodu. Například v roce 2015 Správa státních hmotných rezerv takto poskytla cisterny a kontejnery na pitnou vodu obcím Bojanov,  Liboměřice a městu Seč.

V případě zájmu ze strany obce se náš spolek může podílet na distribuci pitné vody seniorům a imobilním osobám, které si k cisternám samy nemohou dojít.

Vybavení:

  • kanystry 25 litrů
  • kanystry 20 litrů s kohoutkem
  • skládací kanystry a nádoby PET 5 litrů pro roznos vody
Část vybavení pro distribuci vody z cisteren
Část vybavení pro distribuci vody z cisteren

Obcím z Pardubicka a Chrudimska je pro případ potřeby k dispozici náš non-stop telefon pro vyžadování pomoci: 723 625 925.