Preventivně vzdělávací stan

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí – povodně, havárie, terorismus – to jsou jen některé z nich. Všechny mají ale jedno společné: Lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem.
To je bohužel věc, kterou si většna lidí neuvědomuje a v okamžku, kdy taková situace nastane, může být pozdě.

Spolek Rescueinfo se proto rozhodl v rámci projektu „Rady v nouzi“ připravit preventivně informační stánek pro veřejnost, zaměřený na ochranu obyvatel a chování v případě nejrůznějších krizových situací.

Rady v nouzi i na Vaší akci

Rádi se zúčastníme i Vámi pořádané akce, stačí nás kontaktovat.
Nemusí se jednat o akci s bezpečnostní nebo preventivní tématikou, její zaměření může být libovolné.
Vzhledem k zaměření projektu se účastníme především akcí na území bývalých okresů Pardubice a Chrudim, ale nebráníme se ani významným akcím mimo Pardubický kraj.

Forma prezentace

Konkrétní forma prezentace je závislá na prostorových možnostech a době trvání akce. V případě interiérových akci je obvykle tvořena 2 stoly a prostorem pro informační tabule. Pro exteriérové akce máme k dispozici vlastní zahradní stan o rozměrech 3×3 m

Součásti prezentace
 • stůl s ukázkou knih a příruček s tématikou krizových situací
 • notebook s digitální záplavovou mapou a havarijním plánem (možnost vyhledání vlastního domu na této mapě)
 • ukázky ochranných prostředků
 • tabule s radami:
  • povodeň
  • chemická havárie
  • sirény
  • tísňové volání
  • dopravní nehoda
  • vichřice
  • nález podezřelého zavazadla
 • mapy záplavových území a stacionárních zdrojů rizik
 • letáky, seznamy pro evakuaci
 • zvukové ukázky sirén
 • podle možností je prezentace doplněna o přehrávání preventivních videí a fotografií

Po celou dobu jsou u stánku přítomni zástupci spolku, kteří návštěvníkům rádi zodpoví otázky a poradí.

 Kontakt

V případě, že máte zájem, aby součástí Vámi pořádané akce byl také preventivní stánek Rady v nouzi, neváhejte nás kontaktovat:

Telefon: 603 981 272
E-mail: info@rescueinfo.org