O nás

RESCUE – záchrana
INFO
– informace

Dvě slova, která vystihují činnost a poslání spolku Rescueinfo.
Zapsaný spolek Rescueinfo vznikl začátkem roku 2005 (tehdy jako občanské sdružení) z podnětu několika uživatelů občanských radiostanic. Myšlenka založit toto sdružení ale sahá až do období katastrofálních povodní v roce 2002. V současné době působíme na území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim.

Hlavním úkolem spolku v době jeho vzniku bylo zajišťování radiového spojení při mimořádných událostech a to především mezi krizovým štábem ORP Pardubice a prostorem, v němž došlo k mimořádné události (evakuační prostor, místo nouzového ubytování, hlásný profil).

Postupem času jsme se stále více setkávali s tím, že naprostá většina obyvatel neví, jak reagovat v případě ohrožení, ať už jde o povodně, únik nebezpečné látky nebo dopravní nehodu. Vznikl proto projekt Rady v nouzi a v současné době tvoří vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel hlavní činnost spolku.

Mezi další „nekrizové“ činnosti spolku lze zařadit:

 • popularizace občanského a radioamatérského vysílání
 • propagace IZS a především dobrovolných organizací mezi širokou veřejností

Naše krizová činnost:

V současné době se průběžně připravujeme na zajištění vybraných aktivit ochrany obyvatel a podpory řešení mimořádných událostí:

 • Varování a informování obyvatel
 • Zajištění evakuace obyvatel z ohroženého území
 • Obsluha a zřízení evakuačního střediska
 • Obsluha a zřízení místa nouzového ubytování
 • Humanitární pomoc
 • Zajištění nouzového zásobování pitnou vodou pro imobilní občany
 • Monitorování situace
 • Podpora dlouhodobých zásahů IZS
 • Pomoc při kalamitách
 • Monitoring sociálních potřeb
 • Nouzová radiokomunikace

Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s Oddělením krizového řízení Magistrátu města Pardubic a Oddělením ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Máme podepsánu dohodu o osobní a věcné pomoci podle zákona o IZS a spolek se tak může přímo podílet na pomoci při mimořádných událostech se zaměřením na opatření ochrany obyvatelstva.

Vybíráme z naší činnosti:

Evakuace 2006 a Evakuace 2009
V průběhu těchto cvičení zajišťovalo sdružení radiovou komunikaci mezi jednotlivými prostory cvičení a pracovištěm krizového štábu magistrátu.

Povodně 2009
Sdružení spustilo v roce 2009 informační web zaměřený na pomoc v povodní postižených oblastech. S webem souvisela mediální kampaň a během velice krátké doby se web stal hlavním zdrojem informací, na nějž odkazovaly jednotlivé obce, kraje a humanitární organizace.

Povodně 2013
Sdružení vyhlásilo v roce 2013 humanitární sbírku pro oblasti postižené povodní. Během dvou dnů jsme zahájili sběr čístících, úklidových a hygienických protředků na celkem 17 místech a následně zajistili jejich distribuci.

Vzdělávací modul Ochrana člověka za mimořádných událostí
Sdružení stojí za myšlenkou a následným zpracováním projektové žádosti pro projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatel. Tento projekt byl následně vybrán k realizaci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzhledem k administrativní náročnosti bylo sdružení v projektu partnerem, nikoliv realizátorem.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

1 × 1 =