O nás

RESCUE – záchrana
INFO
– informace

Dvě slova, která vystihují činnost a poslání spolku Rescueinfo.

Zapsaný spolek Rescueinfo vznikl začátkem roku 2005 (tehdy jako občanské sdružení) z podnětu několika uživatelů občanských radiostanic. Myšlenka na jeho založení ale sahá až do období ničivých povodní v roce 2002. V současné době působíme na území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim.

Účelem spolku je osvěta široké veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a podpora zvládání mimořádných událostí a krizových situací.

Na základě dohody o osobní a věcné pomoci uzavřené s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje může být spolek povoláván Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Zapojili jsme se například do cvičení Evakuace 2006 a Evakuace 2009 v Pardubicích, spustili jsme informační web při povodních 2009 nebo zorganizovali humanitární sbírku v roce 2013. Později přišly „krizové“ roky, kdy jsme pomáhali s rozvozem roušek, provozovali Linku informační a psychické podpory v časech COVIDu, poskytovali intervence po tornádu na Moravě nebo se věnovali osobám s dočasnou ochranou.

Krizová činnost

Možnosti využití spolku
Psychosociální pomoc
Evakuace a nouzové přežití

Preventivně vzdělávací aktivity

Besedy pro veřejnost
Preventivně vzdělávací stan
Ochrana člověka na školách