Preventivní stánek

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí – povodně, havárie, terorismus – to jsou jen některé z nich. Všechny mají ale jedno společné: Lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem.
To je bohužel věc, kterou si většna lidí neuvědomuje a v okamžku, kdy taková situace nastane, může být pozdě.

Spolek Rescueinfo se proto rozhodl v rámci projektu „Rady v nouzi“ připravit preventivně informační stánek pro veřejnost, zaměřený na ochranu obyvatel a chování v případě nejrůznějších krizových situací.

dsc_7993

Rady v nouzi i na Vaší akci

Rádi se zúčastníme i Vámi pořádané akce, stačí nás kontaktovat.
Nemusí se jednat o akci s bezpečnostní nebo preventivní tématikou, její zaměření může být libovolné.
Vzhledem k zaměření projektu se účastníme především akcí na území bývalých okresů Pardubice a Chrudim, ale nebráníme se ani významným akcím mimo Pardubický kraj.

Forma prezentace

Konkrétní forma prezentace je závislá na prostorových možnostech a době trvání akce. V případě interiérových akci je obvykle tvořena 2 stoly a prostorem pro informační tabule. Pro exteriérové akce máme k dispozici vlastní zahradní stan o rozměrech 3×3 m

Součásti prezentace
 • stůl s ukázkou knih a příruček s tématikou krizových situací
 • notebook s digitální záplavovou mapou a havarijním plánem (možnost vyhledání vlastního domu na této mapě)
 • ukázky ochranných prostředků
 • tabule s radami:
  • povodeň
  • chemická havárie
  • sirény
  • tísňové volání
  • dopravní nehoda
  • vichřice
  • nález podezřelého zavazadla
 • mapy záplavových území a stacionárních zdrojů rizik
 • letáky, seznamy pro evakuaci
 • zvukové ukázky sirén
 • podle možností je prezentace doplněna o přehrávání preventivních videí a fotografií

Po celou dobu jsou u stánku přítomni zástupci spolku, kteří návštěvníkům rádi zodpoví otázky a poradí.

V případě, že se nejedná pouze o prezentaci projektu, ale celého sdružení, může být doplněna o automobil s radiokomunikační technikou, megafon a další vybavení. V případě zájmu můžeme vybudovat polní radiokomunikační stanoviště s 11 metrovým teleskopickým stožárem a zajistit ukázky radiokomunikačního provozu.

 

DSC_7729

DSC_7825

V předchozích letech jste náš stánek mohli navštívit například na AUTO-MOTO SHOW, Dni požární prevence, Aviatické pouti, RETROMĚSTEČKU nebo leteckém dni v Chrudimi.

Účast preventivního stánku na Vaší akci je zdarma!

Kontakt

V případě, že máte zájem, aby součástí Vámi pořádané akce byl také preventivní stánek Rady v nouzi, neváhejte nás kontaktovat:

Telefon: 603 981 272
E-mail: info@rescueinfo.org
Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

four × 1 =