Další série metodických zaměstnání

Po prázdninové pauze se v září uskutečnily hned dva další výcviky – metodická zaměstnání ZZS Pardubického kraje a vybraných JSDH. Jako obvykle jsme se podíleli na zajištění zázemí pro účastníky výcviku.

RETROMĚSTEČKO 2021

V sobotu 11. září jsme se zúčastnili tradiční akce RETROMĚSTEČKO – setkání hasičů a bezpečnostních složek. Pro návštěvníky jsme si jako obvykle připravili například ukázku evakuačního zavazadla, mapy ohrožení nebo spoustu informací o nejrůznějších typech mimořádných událostí.

10. výročí otevření krytu CO v Pardubicích

V sobotu 14. srpna jsme se s našim preventivním stanem zúčastnili akce Východočeského muzea a Military klubu Ostřešany k desátému výročí od otevření krytu civilní obrany pod pardubickým zámkem. Návštěvníci tak měli možnost zažít nejen kostýmovanou prohlídku krytu a prohlédnout si dobovou techniku, ale také se dozvěděli, jak si poradit v případě nouze. Tentokrát jsme si navíc připravili malý test znalostí.

Nová Koncepce ochrany obyvatelstva

Hlavní myšlenku dokumentu vyjadřuje už slogan na titulní stránce – „Připravený občan, připravený stát.“ Jak dále upřesňuje (dnes již bývalý) generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba, celý systém se neobejde bez odpovědného přístupu občanů. Schopnost každého z nás pomoci sobě i druhým významně přispívá ke snižování dopadů mimořádných událostí a krizových situací.

Psychosociální pomoc v Moravské Nové Vsi

Ve dnech 10. až 12. července jsme se pod koordinací ČČK podíleli na poskytování psychosociální pomoci (intervence a podpůrné rozhovory) obyvatelům a dobrovolníkům v Moravské Nové Vsi.