Konference „Pomáháme společně“

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, uspořádal ve čtvrtek 17. března 2016 odbornou konferenci na téma dobrovolnictví a spolupráce mezi organizacemi nejen při mimořádných událostech s názvem Pomáháme společně.

Tématem konference bylo představení systému spolupráce dobrovolníků, neziskových organizací, státní a veřejné správy nejen při mimořádných událostech v rámci České republiky a dále výměna příkladů dobré praxe (činnost dobrovolníků při mimořádných událostech, cvičení, metodické materiály). V rámci konference zazněla také prezentace PANELu NNO Pardubického kraje, jehož jsme nově součástí.

Odkaz na prezentace: http://www.mvcr.cz/clanek/konference-pomahame-spolecne.aspx

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

five + 7 =