Novela vodního zákona

Do připomínkového řízení vstoupila dlouho očekávaná novela „vodního zákona“, řešící problematiku sucha. Těch novinek je tolik, že jejich výpis by vyšel na několik stránek. Takže jen stručně:

– Zavedení definic sucha a stavu nedostatku vody.
– Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro ČR, kraje a dobrovolně i ORP.
– Vznik komisí pro sucho na úrovni ČR, krajů a dobrovolně i ORP.
– Předpovědní služba pro sucho.
– Rozhodnutí nebo opatření obecné povahy.
– Sankce za nesplnění povinnosti uložené opatřením komise pro sucho při stavu nedostatku vody.

Součástí návrhu je i změna zákona o vodovodech a kanalizacích, která má umožnit při stavu nedostatku vody přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění a omezit její užívání. V takovém případě by byl odběratel povinen bezodkladně umožnit provozovateli vodovodu přístup k vodoměru.

Celý návrh je zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB5ZDUQCE

Samozřejmě je ale otázka, v jaké podobě se návrh dostane dál a co s ním udělají pozměňováky…

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

four × three =