Besedy pro veřejnost

Žijeme v době, která přináší mnoho nejrůznějších nebezpečí. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jak jste na tyto události připraveni vy sami?

Pro začátek si zkuste odpovědět na několik otázek:

 • Víte, co udělat, pokud začne houkat siréna a nebude středeční poledne?
 • Dokážete si sbalit evakuační zavazadlo?
 • Znáte orientační body při tísňovém volání – body záchrany, identifikace přejezdů a další?
 • Ochráníte svoji rodinu při havárii s únikem nebezpečné látky?
 • Zvládne vaše domácnost narušení dodávek energií?

Možná si říkáte, že máme skvělý Integrovaný záchranný systém a je to bezesporu pravda. Pravdou ale je i to, že u každé mimořádné události je chvíle, kdy si každý z nás musí poradit sám. Přesně tohle říká i Koncepce ochrany obyvatelstva, kterou schválila Vláda České republiky.

Ochrana životů, zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot je jednou ze základních povinností, ke které se stát zavazuje. Do doby příjezdu složek IZS je však občan odkázán zejména na své vlastní schopnosti a dovednosti, které tak mohou velmi významně ovlivnit výsledné dopady vzniklé situace. Navíc mohou nastat mimořádné okolnosti, kdy budou v mnohem větší míře kladeny nároky na jeho schopnost pomoci sobě a druhým. (Koncepce ochrany obyvatelstva)

Ve spolku Rescueinfo se snažíme zvyšovat připravenost obyvatelstva prostřednictvím různých aktivit. Jedním ze způsobů, které se nám velmi osvědčily, jsou besedy pro veřejnost. Jejich bezplatné uspořádání nabízíme všem obcím a (formálním i neformálním) zájmovým skupinám z Pardubicka a Chrudimska.

Beseda Rady v nouzi

 • Tísňové volání a nahlášení mimořádné události
 • Varování před nebezpečím
 • Tísňové informování
 • Evakuace a nouzové přežití
 • Havárie s únikem NL
 • Zdroje ohrožení v okolí bydliště
 • Zdroje informací

Beseda Odolná domácnost

 • Situace a události, které mohou ohrozit domácnost
 • Doporučené vybavení domácnosti
 • Svícení, vaření a topení při narušení dodávek energií
 • Zdroje informací a komunikace při výpadku sítí
 • Krizový plán rodiny

Beseda Rady v nouzi+

Kombinace obou předchozích besed.

Délka každé besedy je individuální a rozsah i obsahové zaměření můžeme přizpůsobit. V případě zájmu o zajištění besedy nás kontaktujte.

Telefon: 603 981 272 (Michal Bareš)
E-mail: info@rescueinfo.org

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

sixteen − thirteen =