Řešení krizových situací

Členové spolku jsou průběžně připravováni v nejrůznějších oblastech – radiokomunikace, varování a informování obyvatel, monitorování situace a zajištění evakuace a nouzového přežití. Na základě dohody o osobní a věcné pomoci uzavřené s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje může být spolek povoláván Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) při řešení mimořádných událostí a krizových situcí.

Možnosti využití spolku

V současné době se průběžně připravujeme na zajištění vybraných aktivit ochrany obyvatel a podpory řešení mimořádných událostí:

 1. Varování a informování obyvatel
 2. Zajištění evakuace obyvatel z ohroženého území
 3. Obsluha a zřízení evakuačního střediska
 4. Obsluha a zřízení místa nouzového ubytování
 5. Humanitární pomoc
 6. Zajištění nouzového zásobování pitnou vodou pro imobilní občany
 7. Monitorování situace
 8. Podpora dlouhodobých zásahů IZS
 9. Pomoc při kalamitách
 10. Psychosociální pomoc
 11. Nouzová radiokomunikace

Pomoc je možno poskytnout na žádost některé ze složek IZS nebo zástupce obce.

Non-stop telefon pro vyžadování pomoci: 723 625 925

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

5 × 3 =