Projekt TRASA Českého radioklubu končí

Rada ČRK na svém zasedání dne 21. 4. 2007 odsouhlasila ukončení projektu TRASA.

Výpis ze zasedání Rady ČRK:

• OK1XU vítá OK1CDA, koordinátora projektu TRASA a úvodem připomíná, že jsme se rozhodli uspořádat krajská školení.
• OK1CDA informuje Radu ČRK o stavu projektu. V roce 2005 se uskutečnilo sezení zájemců v Českých Budějovicích, byly zmapovány potřeby a vztah vůči IZS. V podstatě o takovouto aktivitu nemá IZS ani jeho jednotlivé složky zájem.
• OK1BZ se dotazuje, jak dopadla jednání s Červeným křížem.
• OK1CDA konstatuje, že z uskutečněného jednání vyplynulo, že ředitel ČK byl jednání nakloněn, ovšem po projednání v jejich rozhodčím orgánu bylo sděleno, že o tuto spolupráci zájem nemají.
• OK1XU doplňuje, že plán byl takový, že ČK by poskytl školitele v oblasti první pomoci a český radioklub by na oplátku mohl poskytnout školitele v oblasti navazování radiových spojení. Z jednání vyplynulo, že ČK nemá zájem ani o takovouto spolupráci.
• OK1CDA je toho názoru, že ve skutečnosti TRASU nikdo prakticky nepotřebuje.
• OK1FXX navrhuje v této aktivitě nepokračovat vzhledem k tomu, že skutečně nemáme co nabídnout.
• OK1XU konstatuje, že část členů má o TRASU aktivní zájem, proto by tento systém zcela neodepisoval.
• OK1CDA se domnívá, že je třeba zohlednit jeho potřebnost. Je něco jiného funkce tohoto systému v USA či Rusku a něco jiného u nás. Skutečně nevidí žádnou cestu ani důvod proč pokračovat.
• OK1VJV upozorňuje, že můžeme zůstat v této rovině, ale je třeba si uvědomit, že výraznou roli v rámci IZS zastávat nebudeme.
• OK1BZ si myslí, že chybí ucelená koncepce, možná by se měla oslovit amatérská veřejnost s tím, kdo má zájem o spolupráci. Pokud by zájem nebyl, pak tento projekt ukončit.
• OK2UQQ navrhuje ukončení této aktivity s tím, že pokud někdo přijde s koncepcí, pak tuto rádi podpoříme.
• Rada ČRK souhlasí s ukončením projektu TRASA, vzhledem k tomu, že složky IZS nemají zájem o bližší spolupráci. Pokud však někdy v budoucnu bude předložen smysluplný projekt, Rada ČRK ho ráda podpoří.
• Rada ČRK žádá OK1BZ o zpracování informativního článku na toto téma.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

fifteen + eighteen =