Noční siréna v Pardubicích

SIRÉNA. Téma, které od rána rezonuje Pardubicemi. Kolem jedné hodiny v noci se spustil koncový prvek varování, který začal produkovat signál Všeobecná výstraha – kolísavý signál v délce 140 sekund (viz. video od Jakuba Petružálka). Protože téma značně plní sociální sítě, dovolím si přidat pár poznámek.

Rozhovory v Magazínu Hasiči

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde hledat informace při mimořádných událostech a krizových situacích? Tak právě na tohle téma jsme si povídali v lednovém vydání Magazínu Hasiči. Navazujeme tak na předchozí rozhovor, který se týkal připravenosti domácností nejen na narušení dodávek energií.

Nová Koncepce ochrany obyvatelstva

Hlavní myšlenku dokumentu vyjadřuje už slogan na titulní stránce – „Připravený občan, připravený stát.“ Jak dále upřesňuje (dnes již bývalý) generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba, celý systém se neobejde bez odpovědného přístupu občanů. Schopnost každého z nás pomoci sobě i druhým významně přispívá ke snižování dopadů mimořádných událostí a krizových situací.

Národní radiační havarijní plán

Vláda 7. prosince schválila Národní radiační havarijní plán. Jedná se o podrobný (54 stran) dokument, na jehož vzniku se kromě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) podílelo například také Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, krajské HZS, krizové útvary krajských úřadů a řada dalších. Plán vychází z požadavků atomové legislativy a řeší přípravu na radiační havárii vzniklou na území ČR nebo v zahraničí.

Novela vodního zákona

Do připomínkového řízení vstoupila dlouho očekávaná novela „vodního zákona“, řešící problematiku sucha. Těch novinek je tolik, že jejich výpis by vyšel na několik stránek. Takže jen stručně: