Seminář spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO

Ve čtvrtek 6. října jsme se spolu se zástupci dalších neziskových organizací zúčastnili prvního semináře spolupráce HZS Pardubického kraje s NNO. Seminář se uskutečnil na základě nově uzavřených dohod o osobní a věcné pomoci a jeho tématem byl legislativa, vyžadování pomoci, organizace místa zásahu, nouzové přežití a psychosociální pomoc.
Od podepsání dohody v březnu letošního roku se v Rescueinfu snažíme stále zvyšovat svoji připravenost na mimořádné události a pomalu rozšiřujeme vybavení.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

four × one =