Taktické cvičení INVAKUACE

🏠 Slovo evakuace všichni známe. Setkali jste se ale někdy s pojmem invakuace? Toto stále ještě nepříliš známé slovo označuje situaci, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř objektu, ale naopak v jeho okolí.

🏃‍♂ Cílem tedy není dostat lidi pryč, ale vytvořit jim bezpečný prostor uvnitř objektu a případně podle potřeby i podmínky pro dlouhodobější pobyt. Podle situace se může jednat i o uzavření dveří a oken, přesun do bezpečnější části budovy a podobně.

💥 Invakuace přichází na řadu při různých typech událostí. Od havárie s únikem nebezpečné látky až po teroristický útok.

🗣️ Pokud je evakuace organizačně náročná, pak o invakuaci to platí dvojnásob a ve školách trojnásob. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje proto zpracoval pro jednotlivé školy v zónách havarijního plánování takzvané Karty opatření s postupem pro případ vzniku mimořádné události.

⚠ Jednou ze škol, která má takovouto kartu zpracovánu, je i ZŠ Smetanova v Hlinsku. Ta stojí jen několik desítek metrů od plaveckého bazénu a v případě havárie by ji mohl ohrozit toxický chlor.

🚒 Právě únik chloru ze strojovny Plaveckého bazénu Hlinsko byl námětem dnešního taktického cvičení. Pracovníci školy si při něm spolu s hasiči vyzkoušeli postup po vyrozumění o vzniku mimořádné události, následnou evakuaci (invakuaci), ukrytí osob v budově školy a součinnost s jednotkou HZS Pardubického kraje.

👍 P.S.: Personál a žáci ZŠ Smetanova Hlinsko si právem zaslouží velké uznání. Za celé ty roky nepamatuji tak dokonale zvládnutou evakuaci, kdy každý přesně věděl, co má dělat.

Děkujeme za možnost být u toho a načerpat cenné zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *