Dílčí úkoly

Pracovní verze – probíhá diskuse o koncepci TRS.

Pro vytvoření sítě, která by dokázala rychle a efektivně zajistit komunikaci v případě rizových situací, je nutné postupně splnit tyto úkoly.

Diskuse uživatelů radiostanic

Tím, kdo bude síť tvořit, budou kromě členů sdružení také samotní uživatelé radiostanic (CBčkáři a radioamatéři). V první fázi proto otevíráme diskusi, na jejímž základě bude vytvořena koncepce celé sítě.

Zpracování koncepce sítě

Pokud má síť skutečně fungovat, je nutné vytvořit dokument, který ji bude podrobně charakterizovat. Celý dokument musí být především srozumitelný a provoz sítě co nejvíce usnadňovat, nikoliv komplikovat.

Propagace sítě

Po zpracování koncepce bude nutné začít s propagací celé myšlenky. Ta musí probíhat paralelně na třech úrovních:

  • uživatelé radiostanic
  • představitelé krizového řízení, obcí a IZS
  • laická veřejnost
Personální zajištění

Zřejmě nejtěžším úkolem bude získání dostatečného počtu uživatelů radiostanic. Vzhledem k tomu, že lidé se obecně neradi někam registrují a poskytují svoje osobní údaje, rozhodli jsme se zvolit jiný způsob.
Nebudeme vytvářet databázi lidí, které bychom v případě potřeby oslovili, ale dáme jim možnost přidat se až v okamžiku, kdy krizová situace nastane.
Tuto formu jsme zvolili na základě zkušeností z několika povodní, kdy jsme měli během jednoho dne nabídky pomoci od mnoha užiivatelů radiostanic a radioamatérů.
Základním předpokladem je určení zásad, jak se tito lidé o potřebě jejich pomoci dozvědí. Kromě internetových stránek sdružení to bude především stanovení „krizových frekvencí“, tedy frekvencí, na nichž bude vhodné poslouchat v okamžiku krize.

Prostřednictvím webu sdružení poskytneme zájemcům materiály ke sebevzdělávání v této oblasti a zároveň podklady pro provoz – staniční deník, formulář zprávy a podobně.
V případě, že se najde dostatek zájemců o těsnější spolupráci (kteří by zajišťovali síť ve svém okolí), můžeme pro ně zajistit vzdělávací semináře (první pomoc, řešení mimořádných událostí, krizové řízení,…).

Materiální zajištění

Výhodou zamýšlené sítě je její minimální finanční nákladnost, protože uživatelé pásem potřebnou techniku již vlastní.
Přesto předpokládáme postupné vytvoření několika radiokomunikačních sad, které by mohly být použity v postižených oblastech.

Navrhovaný obsah sad:

  • radiostanice pro pásmo CB (s možností provozu v pásmu B)
  • napájecí zdroj a záložní gelový akumulátor (ideálně průběžně dobíjený ze zdroje)
  • koaxiální kabel a vhodná antény (zřejmě nebude součástí sady, ale vybere se podle potřeby)
  • několik kusů PMR radiostanic pro zajištění spojení uvnitř objektu (nouzové ubytování, evakuační středisko,…)
  • manuál a další dokumentace
Ověření funkčnosti

Funkčnost sítě bude vhodné ověřit zkušebním provozem. Tím se jednak ověří dosah v jednotlivých místech, ale především operátorům přiblíží odlišnosti krizového provozu.
Na základě tohoto cvičení budeme moci orgánům krizového řízení prezentovat konkrétní a v praxi ověřené možnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *