Získali jsme mapy rozlivů a hloubek

Díky vstřícnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. v.v.i. a Povodí Labe s.p. jsme dnes získali detailní mapy rozlivů a hloubek z mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Téměř čtvrt GB dat s možností přiblížení až na úroveň jednotlivých domů bude nově součástí našich prezentací.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

eleven + eleven =