Beseda poradila, co dělat v nouzi

Spolek Rescueinfo se už téměř deset let věnuje preventivní a osvětové činnosti v oblasti ochrany obyvatel na Pardubicku a Chrudimsku. Provozuje lokální portál „Rady v nouzi“ a od roku 2010 také monotematický web varujemevas.cz, zaměřený na varování a informování obyvatel.

dsc_9442

Dlouhodobě však narážíme na známý fakt, že lidé tyto informace cíleně nevyhledávají a začínají se o ně zajímat až ve chvíli, kdy mimořádnou událost prožívají. Rozhodli jsme se proto vedle stávajícího portálu cílit na obyvatelstvo i prostřednictvím dalších kanálů, především sociálních sítí a blogu na iDnes. Díky finanční podpoře statutárního města Pardubice, které nově rozšířilo program Prevence kriminality i o zvyšování bezpečnosti, jsme se mohli v letošním roce výrazněji zaměřit také na ty obyvatele, kteří nepoužívají internet. Zvolili jsme k tomu formu preventivního stánku, s nímž navštěvujeme nejrůznější akce s bezpečnostní tématikou, ale také například Aviatickou pouť nebo dětské dny. Návštěvníci těchto akcí tak mohou vidět povodňové a havarijní mapy svého okolí, poskládat si evakuační zavazadlo, dočíst se, jak postupovat v případě ohrožení a především ptát se našich členů. Jak ukazují naše zkušenosti, mnoho lidí se u stánku jen náhodně zastaví a nakonec odcházejí po delší době a s tím, že vlastně spoustu věcí nevěděli.

dsc_9447

beseda-016

Stále jsme ale cítili, že návštěvníci dostávají jen útržkovité informace podle toho, na co se ptají. V prosinci jsme proto přímo v centru Pardubic nabídli obyvatelům možnost zúčastnit se besedy, na níž by se dozvěděli všechny informace pohromadě. Tato beseda se uskutečnila v úterý 13. prosince v Evropském spolkovém domě a zavítala na ní zhruba desítka občanů. To samozřejmě není nijak vysoké číslo, nicméně koresponduje s obecným nezájmem o ochranu obyvatel a také tím, že informace o besedě se šířily pouze prostřednictvím našich internetových stránek a několika letáků – média o besedě bohužel i přes rozeslané tiskové zprávy neinformovala. Jedinou výjimkou byl Český rozhlas Pardubice, jehož redaktorka se zúčastnila celé besedy a připravila z ní reportáž.

beseda-018

Během přibližně devadesáti minut si návštěvníci vyslechli, jak postupovat při tísňovém volání, co dělat, když houká siréna nebo jak postupovat při evakuaci. Věnovali jsme se také jednotlivým typům mimořádných událostí, jako jsou povodně, úniky NL nebo hrozby typu blackout a narušení dodávek dalších energií. Protože jsme nechtěli, aby beseda byla pouze teoretická, měli jsme připraveny podrobné mapy zón havarijního plánování a výstupy z mapování povodňových rizik.
Přestože informací bylo mnoho, mají si je návštěvníci možnost kdykoli oživit z brožur a dalších preventivních materiálů, které si odnesli domů a na besedu je věnoval Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

dsc_9451

dsc_9444

Z našeho pohledu šlo o jakousi pilotní besedu a hned po jejím skončení jsme se rozhodli, že v jejich pořádání budeme pokračovat i v roce 2017. Kromě veřejných besed se zaměříme na specifické skupiny obyvatel, jako jsou kluby seniorů nebo mateřská centra. Zvažujeme také možnost uspořádat besedu v rámci některé z hojně navštěvovaných akcí v Pardubicích nebo Chrudimi a tím obejít problém s určitým nezájmem obyvatel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *