Další škola si vyzkoušela cvičnou evakuaci

Každá škola organizuje alespoň jednou ročně cvičnou evakuaci, většinou podle předem daného a nikdy se neměnícího scénáře. Všichni vědí, kdy „začne hořet“ a požár jako první zpozoruje ředitel školy. Najdou se ovšem školy, které nechtějí jen splnit svoji povinnost, ale především zjistit, jak by nečekaná evakuace probíhala v případě skutečného problému. Další školou, která se rozhodla toto vyzkoušet, je Speciální základní škola Chrudim.

DSC_3830

Speciální školství v městě Chrudim má dlouhodobou historii. První zmínky se v kronice váží už k roku 1920. O rovnoprávné postavení s ostatními školami a především o přiměřené materiální zaměření se však škola musela vytrvale snažit. Lze ale oprávněně říci, že ji vždy provázela pověst velice profesionálního a odborně zdatného pracoviště. Materiální vybavení školy se zásadně změnilo, když se škola po letech stěhování, většinou po nedůstojných prostorách, zabydlela v jedné budově. V roce 1997, tehdy ještě zvláštní škola, získala rekonstruovanou, velmi moderně vybavenou vlastní budovu. Stávající budova se nachází nedaleko náměstí v těsné blízkosti dvou budov základní školy. Nyní je zřizovatelem školy Pardubický kraj.

Součástí školy je ZŠ speciální, ZŠ praktická a přípravný stupeň speciální ZŠ. Kromě toho má škola odloučené pracoviště při DSS Slatiňany.

Vedení školy se proto koncem loňského roku obrátilo na občanské sdružení Rescueinfo s prosbou o pomoc při prověření evakuačního plánu. Následovala schůzka, na níž se domlouvaly podrobnosti a konkrétní možnosti školy.

DSC_3832

„Den D“ nastal včera, v pátek 8. března 2013, kdy několik členů sdružení zavítalo do této školy ještě před příchodem žáků. Po nezbytném obhlédnutí nouzových východů a značení únikových cest, jsme začali vymýšlet plán. Hned v úvodu nás čekala dvě překvapení. Jednak, že ředitelka školy je na dvoudenním školení a především skutečnost, že celé cvičení se podařilo naprosto utajit a kromě tří představitelů školy o něm nikdo nemá ani tušení.

Rychle vznikl scénář cvičení v následující podobě: krátce po 9. hodině se jedna z žákyň školy vrací do své třídy, zpozoruje dým, vycházející z prosotru učebny logopedie a ihned informuje svoji vyučující. Další postup je již plně v režii jednotlivých pracovníků školy…

Aby situace nebyla tak jednoduchá, rozhodli jsme se ji ještě zkomplikovat tím, že další žákyně je v okamžiku vyhlášení evakuace mimo svoji třídu.

Celé evakuace se nakonec zúčastnilo přes 70 žáků ze 14 tříd, včetně jednoho vozíčkáře.

Vyhodnocení evakuace jsme po jejím skončení probrali se zástupci školy a během několika dnů obdrží písemnou zprávu a kompletní videozáznam.

V průběhu evakuace se vyskytly dvě chyby ze strany zaměstnanců školy, které měly vliv na rychlost evakuace. Již teď ale můžeme říci, že od okamžiku, kdy si evakuaci převzala specialistka školy pro krizové situace, šlo o nejlépe zvládnutou evakuaci školy, s jakou jsme se kdy setkali.

Najde se další odvážná škola?

Zúčastnění členové: Bareš, Zajíc, Jonáš, Kožený, Havlíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *