Evakuace 2009

Náhodný návštěvník Pardubic mohl včera lehce získat pocit, že se blíží konec světa. Po městě jezdily za doprovodu městské policie autobusy s nápisy „EVAKUACE“, okolí ČEZ arény střežily smíšené hlídky Policie ČR a Aktivních záloh armády se samopaly na zádech a to vše dokreslovaly spuštěné výstražné sirény.

Naštěstí se nejednalo o nic, co by zaplnilo titulní stránky novin, ale pouze o cvičení pardubického magistrátu a dalších organizací, se kterými počítá plán evakuace města.
Cvičení „EVAKAUCE 2009″ vycházelo ze situace, kdy vlivem silných dešťových srážek, stoupají hladiny řek a začínají ohrožovat obyvatele domů na nábřeží Závodu míru a v protějších Polabinách.
Primátor města proto v pondělí požádal hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí a následně nařídil na úterní odpoledne evakuaci vybraných částí města. Při ní šest autobusů dopravního podniku postupně odváželo do „bezpečí“ celkem 180 žáků základních škol nábřeží Závodu Míru, npor. Eliáše a Prodloužená. Ti nepředstavovali sami sebe, ale fiktivní rodiny z nedalekých domů.
Po příjezdu k ČEZ aréně, která se proměnila v evakuační středisko, prošli všichni žáci přes přijímací skupinu, kde byli důkladně zaevidováni a vyčkali na přesun do místa nouzového ubytování (ZŠ Staňkova).
Část evakuovaných minula hlavní evakuační středisko a pokračovala přímo k ZŠ Kotkova, která je vzhledem ke svému umístění předurčena jako záložní evakuační středisko.
Cvičení, které bylo největším svého druhu v Pardubicích minimálně od roku 1989, navazovalo na obdobné cvičení, které město pořádalo v roce 2006. To bylo ale podstatně menší.
Do průběhu evakuace byly zapojeny také některé dobrovolné organizace, které v Pardubicích působí. Zatímco Český červený kříž a Rescue Pardubice se staraly o „zraněné“ účastníky evakuace, členové občanského sdružení Rescueinfo zajišťovali radiovou komunikaci mezi jednotlivými prostory cvičení a místem jednání stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Radiokomunikace v průběhu cvičení

Tísňovou radiovou síť v průběhu cvičení zajišťovalo celkem 8 operátorů – 7 členů sdružení a jeden externí operátor. Komunikace byla vedena v pásmu 448 MHz a prostřednictvím CB. Pro spojení uvnitř a v okolí jednotlivých objektů bylo využito radostanic v pásmu PMR.

Po celou dobu cvičení byli dva naši operátoři přítomni v prostorách krizového štábu města a v evakuačním středisku. Další operátoři byli od okamžiku zahájení cvičení připraveni v jednotlivých evakuačních prostorech, které postupně opouštěli zároveň s posledním evakuovaným člověkem. Tito operátoři následně vypomáhali v evakuačním středisku a později se spolu s evakuovanými osobami přesunuli do míst nouzového ubytování.
Tam byli mezitím připraveni další operátoři, kteří krizovému štábu předávali informaci o připravenosti ubytovacích míst k příjmu evakuovaných osob a naopak jim předávali informace krizového štábu.
V průběhu cvičení jsme také testovali dosah na radioamatérské převaděče z prostoru krizového štábu.

Zvukový záznam komunikace – sestřih.

Výpis ze staničního deníku

Zahájení provozu: 23.6.2009 ve 12:00
Ukončení provozu: 23.6.2009 v 15:00
Umístění hlavní stanice: Krizový štáb statutárního města Pardubic

Čas Od Pro Zpráva
12:00 Prodloužená, Kotkova, Závod, Aréna Zkouška spojení
12:11 Prodloužená Evakuační autobus na Prodloužené
12:12 Závod Evakuační autobus na Závodu Míru
12:22 Prodloužená KŠ a Kotkova Odjezd autobusů prodloužená > Kotkova
12:23 Kotkova Kotkova připravena na příjem evakuovaných osob
12:23 Závod Nástup evakuovaných osob do autobusu
12:24 Prodloužená Přesun operátora na EP Eliáš
12:27 Závod Odjezd evakuačního autobusu ze Závodu Míru, operátor v autobusu
12:32 Závod (v BUS) KŠ a Aréna Příjezd autobusu ze Závodu Míru k ES
12:38 Kotkova Příjezd autobusu z EP Prodloužená
12:45 Aréna Zahájení příjmu evakuovaných osob ze Závodu Míru
12:47 Auto Navázání spojení, auto na příjezdu do Pardubic. Přesun na MNU Kotkova
12:48 Eliáš Evakuované osoby nastupují do autobusu
12:59 Eliáš KŠ, Aréna Odjezd autobusu do ES
12:59 Auto Příjezd na MNU Kotkova, převzetí tohoto stanoviště
13:04 Aréna 4 autobusy přistaveny k ES
13:04 Staňkova Změna operátora
13:10 Aréna Příjezd autobusu z EP Eliáš k ES
13:13 Aréna Zahájení příjmu evakuovaných z EP Eliáš
13:14 Aréna Odvoz zraněného na MNU Staňkova
13:14 Staňkova Informace o zraněném pro ČČK v MNU
13:18 Aréna Ukončení příjmu osob
13:20 Kotkova Ukončení příjmu osob
13:23 Kotkova Dotaz personálu MNU na počet autobusů, které mají očekávat – již 0
13:24 Aréna KŠ a Staňkova Zraněný zůstává na ES
13:28 Kotkova Dotaz doprovodu žáků na odvoz zpět do školy – předáno štábu
13:40 Aréna Ověření plánovaného času odjezdu u řidičů evak. autobusů
13:41 Aréna a Kotkova Mimo plán 2 autobusy od ES ihned na MNU Kotkova – odvoz žáků do školy
13:44 Staňkova Žádost personálu MNU Staňkova o kontaktování vedoucího štábu
13:45 Aréna KŠ a Kotkova Odjezd 2 autobusů pro žáky na MNU Kotkova
13:50 Kotkova Příjezd autobusů na MNU Kotkova
13:53 Kotkova Odjezd autobusů od MNU Kotkova
13:53 Kotkova Ukončení činnosti MNU Kotkova
13:54 Kotkova Změna volacího znaku na „Auto“ > přesun na MNU Staňkova
13:55 Aréna Nástup evakuovaných do autobusů u ES
14:00 Aréna KŠ a Staňkova Odjezd 2 autobusů s evak. osobami na MNU Staňkova
14:20 Staňkova Příjezd 1. autobusu k MNU Staňkova
14:22 Staňkova Příjezd 2. autobusu k MNU Staňkova
14:30 Aréna KŠ a Staňkova Odjezd sanitky se 2 zraněnými na MNU Staňkova
14:34 Staňkova Příjezd posledního autobusu k MNU Staňkova
14:35 Aréna Ukončení činnosti ES
14:38 Staňkova Ukončení příjmu osob na MNU Staňkova
15:00 Staňkova Ukončení činnosti MNU Staňkova
15:00 Všem Ukončení provozu

Vysvětlivky:
KŠ – krizový štáb
MNU – místo nouzového ubytování
ES – evakuační středisko
EP – evakuační prostor

Volací znaky:
KŠ – hlavní stanice, umístěná v prostoru krizového štábu
Prodloužená – ZŠ Prodloužená (EP)
Závod – ZŠ Závodu Míru (EP)
Eliáš – ZŠ Npor. Eliáše (EP)
Aréna – ČEZ Aréna (ES)
Kotkova – ZŠ Kotkova (MNU)
Staňkova – ZŠ Staňkova (MNU)
Auto – mobilní stanice

One thought on “Evakuace 2009

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *