INFORMACE PRO OBCE – zásobování pitnou vodou

Jak ukázalo loňské léto, může vlivem dlouhodobého sucha (nebo naopak přívalových srážek) dojít k narušení dodávek pitné vody v některých obcích. Rescueinfo z. s. si toto nebezpečí uvědomuje a obcím na Pardubicku a Chrudimsku je připraveno poskytnout pomoc při distribuci pitné vody (z cisteren nebo balené) seniorům a imobilním občanům.

Nemáme přitom na mysli pouze situace, které vyústí ve vyhlášení krizového stavu a zahájení „nouzového zásobování pitnou vodou“ podle krizových plánů, ale i méně rozsáhlé události.

V takových případech obvykle přistaví provozovatel vodovodu do postižených obcí cisterny s pitnou vodou nebo zajistí balenou pitnou vodu. Například v roce 2015 Správa státních hmotných rezerv takto poskytla cisterny a kontejnery na pitnou vodu obcím Bojanov,  Liboměřice a městu Seč.

V případě zájmu ze strany obce se náš spolek může podílet na distribuci pitné vody seniorům a imobilním osobám, které si k cisternám samy nemohou dojít.

Vybavení:

  • kanystry 25 litrů
  • kanystry 20 litrů s kohoutkem
  • skládací kanystry a nádoby PET 5 litrů pro roznos vody
Část vybavení pro distribuci vody z cisteren

Obcím z Pardubicka a Chrudimska je pro případ potřeby k dispozici náš non-stop telefon pro vyžadování pomoci: 723 625 925.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *