První cvičení operátorů

Vbřeznu 2005, tedy několik dnů po vzniku sdružení, se uskutečnilo první cvičení operátorů. Jeho námětem bylo zajišťování spojení podél toku řeky Labe v Pardubicích.

Datum: 26. března 2005
Místo:
Pardubice
Téma:
Zajištění radiového spojení podél toku řeky Labe v Pardubicích a okolí.

Cíle cvičení:
1) Vyzkoušet radiové spojení podél toku řeky Labe v úseku od Kunětic po Srnojedy a určit rozmístění operátorů TRS pro případ povodní.
2) Ověřit spojení s Městskou Policí Pardubice prostřednictvím 9. kanálu CB.

Průběh cvičení: Spojení bylo zajišťováno RDST v pásmu PMR (446 MHz) a RDST na sdílených frekvencích v pásmu 448 MHz. Podle záplavové mapy města Pardubice bylo určeno těchto šest stanovišť:
1) Kunětice-most přes Labe
2) Pardubice-Hůrka
3) Pardubice-zdymadlo
4) Pardubice-most v ulici Kpt. Bartoše
5) Srnojedy
6) Pardubice-Karlovina (výšková budova)
Spojení proběhlo štafetovým způsobem po proudu Labe s tím, že všichni zapisovali slyšitelnost ostatních stanic. Cvičení potvrdilo výborný dosah RDST nad vodní hladinou, kdy byla potvrzena vzájemná slyšitelnost všech zúčastněných stanic s použitím 5W RDST v pásmu 448 MHz s čitelností 4-5 R a poměrně kvalitní spojení i s 0,5W stanicemi v pásmu PMR.
Následně proběhl pokus o spojení s MP Pardubice přes 9. kanál CB prostřednictvím ruční RDST ze stanoviště na zdymadle. Toto spojení se bohužel nepodařilo navázat, proto byl uskutečněn druhý pokus, tentokrát ze stabilní stanice na Karlovině. Tento pokus byl úspěšný, ale následné pokusy o spojení ze zdymadla a z Hůrek byly opět neúspěšné.
Za pozornost stojí, přestože pásmo PMR je v současné době poměrně silně obsazené, tak během cvičení nedocházelo k úmyslnému rušení ze strany ostatních osob, tak jako při běžných hovorech. Domnívám se, že v případě skutečné krizové situace by byla kázeň uživatelů tohoto pásma ještě vyšší.

Vyhodnocení cvičení:
Klady:
Až překvapivě vysoký dosah RDST s výkonem 0,5W nad vodní hladinou.
-Ukázněnost ostatních uživatelů pásma.
-Zapojení stabilní stanice s výborným dosahem pro koordinaci provozu.

Zápory:
-Problémy  s dosahem CB RDST na operačním středisku Městské Policie Pardubice a z toho plynoucí potíže při navazování spojení přes 9. kanál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *