Princip provozu

Pracovní verze – probíhá diskuse o koncepci TRS.

Tísňová radiová síť (TRS) je záložní komunikační prostředek, sloužící pro zajištění spojení v případě krizových situací. Je tvořena uživateli občanských radiostanic a radioamatéry.

Provoz na úrovni obce

V případě potřeby zajištění spojení na území obce by TRS fungovala podle následujícího schématu (příklad pro evakuaci):

V prostoru míst nouzového ubytování a evakuačním středisku by byly instalovány CB radiostanice pro zajištění komunikace jednotlivých objektů s hlavní stanicí. Na této frekvenci by působila také vozidla v evakuačních prostorech. Tímto způsobem by byla vytvořena páteřní síť.
Hlavní stanice by byla umístěna buď přímo v prostoru krizového štábu (vyzkoušeno při cvičeních evakuace) nebo na vyvýšeném místě v okolí. V tomto případě by v prostoru krizového štábu nebylo nutno instalovat základnovou anténu, ale stačila by podle okolností ruční radiostanice nebo magnetická anténa.
Uvnitř jednotlivých objektů by komunikace probíhala prostřednictvím ručních radiostanic na pásmu PMR. Těmito stanicemi disponuje například většina organizací, které zajišťují zdravotnickou pomoc v místech nouzového ubytování.

Provoz na území více obcí

V případě povodní, přerušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, orkánu a podobně by TRS mohla zajistit komunikaci krizového štábu a postižených obcí.
V tomto případě by radiostanice byly instalovány na vhodné místo v obci, nebo by spojení pro území obce zajišťoval uživatel pásma, který v dané obci bydlí. V tomto případě by hlavní stanice s jednotlivými obcemi mohla komunikovat nejen na pásmu CB, ale také prostřednictvím radioamatérských frekvencí (pokud by spojení z obce zajišťoval radioamatér).
Další uživatelé pásma by tvořili místní stanice – pro oblast mimo dosah hlavní stanice.

Využití pro informování obyvatel

Předchozí způsoby použití je možné doplnit o využití PMR radiostanic pro informování obyvatel. Tyto radiostanice jsou v současné době mezi obyvateli nejvíce rozšířené a lze jejich prostřednictvím komunikovat s veřejností v případě výpadku standardních komunikačních sítí.
Toto využití předpokládá zapojení veřejnosti a plánujeme jeho využití experimentálně pouze na území ORP Pardubice a Chrudim.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *