Rozdělení pásem

PMR

Jsou to radiostanice, které pracují v pásmu 446 MHz. Jejich provoz je bezplatný, na základě tzv. Všeobecného Oprávnění, bez něhož by je nebylo možno provozovat. Efektivní vyzářený výkon nesmí být vyšší než 500 mW a anténa musí být integrální součástí zařízení. Proto nemají stanice PMR anténní konektor. V tom je tedy rozdíl oproti pásmu CB. Další a možná ještě zásadnější rozdíl je v použitém pásmu. Zatímco CB spadá do horního konce krátkých vln, tak PMR vysílá v pásmu ultra krátkých vln, v němž  probíhá většina profesionální radiokomunikace. Neprojevuje se zde rušení odrazem od ionosféry, kvůli kterému je CB v letních měsících mnohdy nepoužitelné. Na druhou stranu pásmo PMR leží velmi blízko frekvencí CDMA internetu (předvolba 601) a některé méně kvalitní stanice mohou být rušeny.

Každého, kdo si zakoupí radiostanici zajímá především její dosah. Jeho stanovení je v tomto pásmu velmi problematické. Zatímco ve městě se signál může ztrácet po několika stech metrech, tak z kopce na kopec lze udělat spojení i na 200 km. Obecně ale lze říct, že pro toto pásmo je ideální spojení na přímou viditelnost, bez překážek, které omezují dosah.
Jednotlivé radiostanice se od sebe funkčně příliš neliší a je možná vzájemná komunikace mezi všemi stanicemi PMR od všech výrobců. K dispozici je 8 kanálů (frekvencí).

To by v některých větších městech nemuselo stačit, proto lepší stanice mají navíc tzv. subtóny (CTCSS, hovorové skupiny, kódy,…). V principu jde o to, že stanice, u níž je CTCSS aktivní přidává do modulace tón o nízké frekvenci (pro lidské ucho neslyšitelné), která je jiná pro každý subtón. Pokud zapnete na své stanici subtón, uslyšíte jen stanice, které zrovna používají ten samý subtón. Díky tomu je možno oddělit několik skupin účastníku na jednom kanále. Pokud máte stanici, která používání subtónů neumožňuje, případně máte subtóny vypnuté, tak uslyšíte veškerou komunikaci na kanále. Ti, kteří mají subtóny zapnuté Vás ale neuslyší. Některé stanice mají navíc kromě subtónů i funkci DCS, jejíž použití je prakticky stejné.

CB

Zkratka CB označuje v překladu občanské pásmo. Jedná se o radiostanice, které pracují v pásmu 27 MHz – tedy na samém horním okraji krátkých vln.
Pro jejich provoz není nutné skládat žádné zkoušky, ani získat oprávnění. Stanice totiž podléhají tzv. Všeobecnému oprávnění a jejich provoz je tedy povolen hromadně.
S těmito stanicemi se můžete setkat například ve většině nákladních automobilů, jejichž řidiči CB používají pro vzájemné spojení.
Narozdíl od stanic PMR je možno tyto stanice provozovat nejen jako ruční, ale také pevně instalované ve vozidle nebo v budově – antény pro toto pásmo mnohdy přesahují 6 metrů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *