Cvičení Evakuace 2006 našim pohledem

V horských oblastech došlo k prudkému tání sněhu, následně začala stoupat hladina Labe a na hlásném profilu v Nemčicích došlo k překročení 3. stupně povodňové aktivity. Na základě vývoje hydrometeorologické situace a prognózy, že hladina bude nadále stoupat, doporučil tajemník povodňové komise primátorovi města nařídit evakuaci obyvatelstva z ohroženého území.

Takový byl námět metodicko – instruktážního cvičení pardubického magistrátu a vytypovaných občanských sdružení.
Celé cvičení bylo dvoudenní, přičemž první den probíhala teoretická část, tedy příprava dokumentů, jednání krizového štábu a bezpečnostní rady a další činnosti, které se druhý den ověřovaly v praxi.
Druhý den se do cvičení zapojila navíc Městská policie a občanská sdružení Rescueinfo, Rescue Pardubice a oblastní spolek ČČK Pardubice.

Hromadné vyrozumění členů
Vedení sdružení využilo cvičení k ověření dosažitelnosti svých členů. Krátce po deváté hodině tak byla rozeslána hromadná SMS všem členům z Pardubic a okolí. S výjimkou jednoho člena zareagovali všichni téměř okamžitě. Potvrdilo se tak, že SMS patří oprávněně mezi kvalitní způsoby rychlého vyrozumění.

Bez spojení není velení
Celé cvičení pro nás začalo kolem dvanácté hodiny, kdy jsme se sešli před budovou magistrátu a probrali poslední detaily. Úkolem našeho sdružení bylo zajišťovat radiové spojení a předávat informace mezi evakuačním prostorem, evakuačním střediskem, místem nouzového ubytování a pracovištěm krizového štábu, kde byla zřízena hlavní stanice. Další náš operátor byl přímo v jednom z evakuačních autobusů. Pro případ problémů s předáváním zpráv jsme využili našeho člena na výškové budově v centru města. Ředitel sdružení se po celou dobu cvičení pohyboval společně s mobilní skupinou krizového štábu, která tak měla aktuální informace z celého prostoru cvičení. Komunikace mezi našimi operátory probíhala na sdílené frekvenci v pásmu 448 MHz. Operátor v evakuačním středisku se zdravotníky a ředitel sdružení s mobilní skupinou krizového štábu komunikovali navíc na frekvencích v pásmu PMR.

Zvláštní situace
Součástí cvičení byl i nácvik zvláštních situací, konkrétně transport osoby na vozíku a ošetření úrazu při vystupování u evakuačního střediska členy sdružení Rescue Pardubice. Ti následně převzali obě osoby do své péče až k místu nouzového ubytování, kde je předali zdravotníkům ČČK.

Časový průběh cvičení tak, jak je zachycen v deníku radiové komunikace
12:25 Na EP přistaveny 3 autobusy.
12:44 Zřízeno stanoviště ES.
12:58 Nástup evakuovaných osob do autobusů v EP.
13:13 Vozidlo krizového štábu u ES.
13:18 Odjezd autobusů od EP.
13:25 Příjezd autobusů k ES.
13:30 Zahájení příjmu osob v ES.
13:32 Úraz evakuované osoby, ošetřování.
13:34 Přijímání osob z 2. autobusu.
13:37 transport zraněného do ES.
13:38 Přijímání osob z 3. autobusu.
13:41 Upřesnění zranění – zlomenina bérce.
13:43 Přijmutí všech evakuovaných osob.
13:50 Nástup osob do 1. autobusu.
13:53 Nástup osob do 2. autobusu.
13:55 Nástup osob do 3. autobusu.
13:56 Transport zraněného do 3. autobusu.
13:57 Autobusy připraveny k převozu osob do MNU.
14:06 Vozidlo krizového štábu u MNU.
14:15 Odjezd autobusů od ES.
14:23 Příjezd autobusů k MNU.
14:24 Přijímání osob z 1. autobusu.
14:31 Přijímání osob z 2. autobusu.
14:33 Přijímání osob z 3. autobusu, předání zraněného ČČK.
14:40 Ukončení příjmu osob.
15:08 Nástup osob do autobusů.
15:15 Ukončení cvičení.
15:20 Ukončení radioprovozu.

EP – evakuační prostor
ES – evakuační středisko
MNU – místo nouzového ubytování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *